Uchwała nr 495/2020

z dnia 28-01-2020 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2020/2021.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 30.01.2020