Uchwała nr 493/2020

z dnia 28-01-2020 Senatu UŚ w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2020/2021.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 613/2020 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 03.07.2020

Wprowadził: ns, 30.01.2020