Uchwała nr 485/2015

z dnia 23-06-2015 Senatu UŚ w sprawie zasad organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 30.06.2015