Uchwała nr 482/2015

z dnia 23-06-2015 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów i programów kształcenia.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 380/2014 * Uchwała nr 453/2015 *

Akty uchylające: Uchwała nr 51/2017

Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 06.02.2017

Wprowadził: ns, 30.06.2015