Uchwała nr 468/2015

z dnia 19-05-2015 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2015/2016.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 291/2014 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 25.05.2015