Uchwała nr 452/2019

z dnia 14-10-2019 Senatu UŚ w sprawie powołania stałej komisji do spraw nadzoru.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 15.10.2019