Uchwała nr 45/2012

z dnia 20-11-2012 Senatu UŚ w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 430/2015 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 28.11.2012