Uchwała nr 451/2019

z dnia 14-10-2019 Senatu UŚ w sprawie powołania senackiej komisji do spraw strategii i rozwoju.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 15.10.2019