Uchwała nr 450/2019

z dnia 14-10-2019 Senatu UŚ w sprawie powołania komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 15.10.2019