Uchwała nr 448/2019

z dnia 14-10-2019 Senatu UŚ w sprawie sprostowania § 1 ust. 2 pkt 5, § 11 ust. 1, 6 i 7 oraz § 40 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Akty zmienione: *Uchwała nr 368/2019 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 18.10.2019

Wprowadził: ns, 15.10.2019