Uchwała nr 446/2019

z dnia 01-10-2019 Senatu UŚ w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (dotyczy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej).
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Uchwała nr 381/2019 * Uchwała nr 382/2019 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 03.10.2019