Uchwała nr 446/2015

z dnia 21-04-2015 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 127/2012 * Uchwała nr 109/2013 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 563/2016 * Uchwała nr 91/2017 * Uchwała nr 229/2018 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 26.04.2018

Wprowadził: ns, 27.04.2015