Uchwała nr 446/2015

z dnia 2015-04-21 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 127/2012 * Uchwała nr 109/2013 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 563/2016 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 04.05.2016

Wprowadził: ns, 27.04.2015