Uchwała nr 44/2012

z dnia 20-11-2012 Senatu UŚ w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 28.11.2012