Uchwała nr 441/2019

z dnia 01-10-2019 Senatu UŚ w sprawie wyboru przewodniczącego komisji do spraw kształcenia i studentów.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 03.10.2019