Uchwała nr 437/2019

z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, pozawydziałowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną lub dydaktyczną.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 26.09.2019