Uchwała nr 436/2019

z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 26.09.2019