Uchwała nr 436/2019

z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 519/2020 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 23.04.2020

Wprowadził: ns, 26.09.2019