Uchwała nr 435/2019

z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przeprowadzanego w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 56/2020 * Uchwała nr 94/2021 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 26.09.2019