Uchwała nr 434/2019

z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ w przedmiocie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 26.09.2019