Uchwała nr 433/2019

z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 54/2020 *

Akty uchylające: Uchwała nr 92/2021

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 26.09.2019