Uchwała nr 432/2019

z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ w sprawie organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 26.09.2019