Uchwała nr 431/2019

z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ w sprawie przyporządkowania prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach kierunków studiów do nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dyscyplin artystycznych.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 26.09.2019