Uchwała nr 431/2015

z dnia 24-03-2015 Senatu UŚ w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 31.03.2015