Uchwała nr 430/2019

z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 409/2019 *

Akty uchylające: Uchwała nr 75/2021

Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 28.01.2021

Wprowadził: ns, 26.09.2019