Uchwała nr 430/2015

z dnia 24-03-2015 Rektora UŚ w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 45/2012 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 610/2016 * Uchwała nr 113/2017 * Uchwała nr 143/2017 * Uchwała nr 235/2018 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 26.04.2018

Wprowadził: dk, 31.03.2015