Uchwała nr 409/2019

z dnia 25-06-2019 Senatu UŚ w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 430/2019 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 26.09.2019

Wprowadził: ns, 28.06.2019