Uchwała nr 406/2019

z dnia 25-06-2019 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 28.06.2019