Uchwała nr 392/2019

z dnia 28-05-2019 Senatu UŚ uchylająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Treść:

Akty uchylone: *Uchwała nr 328/2014 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 30.05.2019