Uchwała nr 391/2019

z dnia 28-05-2019 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD).
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 306/2018 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 30.05.2019