Uchwała nr 390/2019

z dnia 28-05-2019 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2019/2020.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 307/2018 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 30.05.2019