Uchwała nr 388/2019

z dnia 29-05-2019 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 248/2018 * Uchwała nr 305/2018 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 535/2020 * Uchwała nr 565/2020 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 28.05.2020

Wprowadził: ns, 30.05.2019