Uchwała nr 386/2019

z dnia 28-05-2019 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 247/2018 * Uchwała nr 304/2018 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 30.05.2019