Uchwała nr 380/2014

z dnia 16-12-2014 Senatu UŚ w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów i programów kształcenia.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 453/2015 * Uchwała nr 482/2015 *

Akty uchylone: *Uchwała nr 107/2011 *

Akty uchylające: Uchwała nr 51/2017

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 06.02.2017

Wprowadził: ns, 19.12.2014