Uchwała nr 37/2009

z dnia 22-09-2009 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę nr 27 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczenia edukacyjne w zakresie studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia..
Treść:

Akty zmienione: *uchwała nr 27/2006 *

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: ns, 25.09.2009