Uchwała nr 371/2019

z dnia 14-05-2019 Senatu UŚ w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 408/2019 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 28.06.2019

Wprowadził: ns, 15.05.2019