Uchwała nr 351/2014

z dnia 28-10-2014 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 156/2012 * Uchwała nr 28/2012 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 03.11.2014