Uchwała nr 330/2019

z dnia 29-01-2019 Senatu UŚ w sprawie wytycznych w zakresie przygotowywania projektów programów studiów kierunków studiów.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Uchwała nr 51/2017 * Uchwała nr 142/2017 *

Akty uchylające: Uchwała nr 490/2020

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 30.01.2020

Wprowadził: ns, 31.01.2019