Uchwała nr 329/2014

z dnia 23-09-2014 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania w Uniwersytecie Śląskim opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 157/2012 * Uchwała nr 27/2012 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 26.09.2014