Uchwała nr 328/2014

z dnia 23-09-2014 Senatu UŚ w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Uchwała nr 145/2012 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 26.09.2014