Uchwała nr 327/2014

z dnia 23-09-2014 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w ramach godzin ponadwymiarowych.
Treść:

Akty zmienione: *Uchwała nr 141/2013 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 26.09.2014