Uchwała nr 310/2018

z dnia 27-11-2018 Senatu UŚ w sprawie określenia trybu przygotowania i przyjęcia programu działań strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019-2020.
Treść:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 394/2019 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 30.05.2019

Wprowadził: ns, 29.11.2018