Uchwała nr 309/2018

z dnia 27-11-2018 Senatu UŚ w sprawie określenia zasad i trybu opracowania statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 29.11.2018