Uchwała nr 307/2018

z dnia 27-11-2018 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2019/2020.
Treść:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 390/2019 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 30.05.2019

Wprowadził: ns, 29.11.2018