Uchwała nr 306/2018

z dnia 27-11-2018 Senatu UŚ w sprawie określenia Regulaminu Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD).
Treść:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 391/2019 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 30.05.2019

Wprowadził: ns, 29.11.2018