Uchwała nr 305/2018

z dnia 27-11-2018 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 248/2018 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 29.11.2018