Uchwała nr 305/2018

z dnia 27-11-2018 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 248/2018 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 388/2019 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 30.05.2019

Wprowadził: ns, 29.11.2018