Uchwała nr 288/2014

z dnia 27-05-2014 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców - podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 130/2013 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 03.06.2014