Uchwała nr 28/2012

z dnia 25-09-2012 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 156/2012 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 351/2014 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 03.11.2014

Wprowadził: ns, 04.10.2012