Uchwała nr 274/2014

z dnia 29-04-2014 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 129/2012 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 331/2014 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 26.09.2014

Wprowadził: ns, 07.05.2014