Uchwała nr 27/2012

z dnia 25-09-2012 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania w Uniwersytecie Śląskim opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 157/2012 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 329/2014 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 26.09.2014

Wprowadził: ns, 04.10.2012