Uchwała nr 268/2018

z dnia 26-06-2018 Senatu UŚ w sprawie zlecenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zadania w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych! 3.0.".
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 28.06.2018