Uchwała nr 267/2018

z dnia 26-06-2018 Senatu UŚ w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2017.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 28.06.2018